Данни за текущата сесия

0.00 BGN Данни за оборота
0.00 BGN Сегмент акции
0.00 BGN Сегмент за ДСИЦ
0 Брой сделки
0 Изтъргувани лотове
18 615 453 858.28 BGN Пазарна капитализация

Търговия


Новини

2020-05-22 - Покана и материали за ОСА
2020-05-22 - Финансови и други отчети
2020-05-22 - Покана и материали за ОСА
2020-05-22 - Публикация на поканата за ОСА
2020-05-22 - Публикация на поканата за ОСА
2020-05-22 - Финансови и други отчети
2020-05-22 - Покана и материали за ОСА
2020-05-22 - Публикация на поканата за ОСА
2020-05-22 - Финансови и други отчети
2020-05-22 - Финансови и други отчети
2020-05-22 - Покана и материали за ОСА
2020-05-22 - Протокол от ОСА
2020-05-22 - Финансови и други отчети
2020-05-22 - Покана и материали за ОСА
2020-05-22 - Покана и материали за ОСА
2020-05-22 - Вътрешна информация

Емитенти и емисии


борсови новини


връзки