X3 News е информационен продукт, предлаган от "Българска фондова борса - София" АД чрез дъщерното й дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД и е дело на висококвалифициран екип специалисти от Борсата.

X3 News е специализиран медиен портал, чрез който емитентите на финансови инструменти могат да изпълняват законовите си задължения по оповестяване на обществеността на регулираната по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа информация.

Още информация за системата вижте на сайта на X3News.