X3Analyses е приложение за финансов анализ, разработено и поддържано от "Балкан Сървисис" ООД и "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД - дъщерно дружество на "БФБ - София" АД. При създаването на X3Analyses е използван QlikView - продукт за анализ на многомерни данни. Подборът на финансовите показатели и методите за тяхното изчисляване са направени с помощта на съвети от Ърнст и Янг България.

Основната цел на X3Analyses е да помогне на инвеститорите, превръщайки финансовия анализ в бърза и лесна задача. X3Analyses е полезен инструмент, независимо от мащаба и дълбочината на вашите аналитични и информационни потребности. Приложението се разработва и предлага в две версии - Basic и Professional. Повече информация вижте на сайта на X3Analyses.