Резултати от търговската сесия за 2019-04-23

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Историческа информация (изберете дата)