Търговията на организираните от БФБ-София пазари е неприсъствена и се осъществява посредством електронната система за търговия на Дойче Бьорзе – Xetra®, която бе успешно внедрена на 16 юни 2008г.
БФБ-София, посредством системата за търговия, среща или съдейства за срещането интересите за покупка и продажба на допуснати до търговия на Борсата финансови инструменти от страна на своите членове и техните клиенти.
Емисиите, допуснати до търговия на Алтернативния пазар BaSE, се търгуват непрекъснато, като търговските сесии протичат през следните фази в посочения ред:
1. Откриващ аукцион;
2. Непрекъсната търговия;    
3. Закриващ аукцион.

Xetra® е регистрирана търговска марка на Deutsche Borse AG.