Българска роза АД-Карлово


Данни за емисията
Наименование Българска роза АД-Карлово
Сектор по КИД-2008 Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008 2053 - Производство на етерични масла
Директор за връзки с инвеститорите Панка Шаламанова
Адрес Индустриална зона
Град Карлово
Пощенски код 4300
Телефон +359 335/ 933 20; 953 28
Интернет страница www.bulgarianrose-bg.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции
ROZA Раздаване на дивидент 21-MAY-19 1.9200 1.04347826086956521739  
ROZA Раздаване на дивидент 29-JUN-18 2.3200 1.03340757238307349666  
ROZA Раздаване на дивидент 31-MAY-17 2.3800 1.03253796095444685466  
ROZA Раздаване на дивидент 29-JUN-16 1.3100 1.03968253968254  
ROZA Раздаване на дивидент 24-JUN-15 41.7890 1.024516413739  
ROZA Увеличение на капитал (резерви) 24-JUN-15 41.7890 20 5 083 431 21-JUL-15
ROZA Раздаване на дивидент 20-JUN-07 32.0000 1.01362052581565  
ROZA Раздаване на дивидент 13-JUN-06 13.9500 1.03180473372781  
ROZA Раздаване на дивидент 29-JUN-05 16.0000 1.03838116376569  
ROZA Раздаване на дивидент 14-JUN-04 6.5000 1.09949592340742  
ROZA Раздаване на дивидент 09-MAY-03 2.0200 1.41081156586115