Българска роза АД-Карлово

Изберете емисия:
Данни за емисията
Борсов код ROZA
ISIN код на емисията BG11BAKAAT18
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 5 350 980
Номинална стойност 1.0000
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 1998-05-14
Последен дивидент
За година 2020
Вид на дивидента Не раздава
Дата на ОС 11-05-2021
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент* (само за ф.л.)  
Брутен дивидент / текуща цена  

Текуща фаза: CLOSED Оферти     Сделки

Резултати от последната търговска сесия

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
ROZA   1.4000