Българска роза АД-Карлово

Изберете емисия:
Данни за емисията
Борсов код ROZA
ISIN код на емисията BG11BAKAAT18
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 5 350 980
Номинална стойност 1.0000
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 1998-05-14
Последен дивидент
За година 2021
Вид на дивидента Пари
Дата на ОС 10-05-2022
Начална дата на изплащане 07-07-2022
Брутен дивидент 0.0500
Нетен дивидент* (само за ф.л.) 0.0475
Брутен дивидент / текуща цена 2.6320

Текуща фаза: CLOSED Оферти     Сделки

Резултати от последната търговска сесия

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
ROZA   1.9000