Костенец-ХХИ АД-Костенец

Изберете емисия:
Данни за емисията
Борсов код 4KT
ISIN код на емисията BG11KOKOAT15
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 1 042 593
Номинална стойност 1
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 1998-03-05
Последен дивидент
За година 2017
Вид на дивидента Не раздава
Дата на ОС 26-07-2018
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент* (само за ф.л.)  
Брутен дивидент / текуща цена  

Текуща фаза: SUSP Оферти     Сделки

Резултати от последната търговска сесия

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
4KT   3.990