Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-06-2022 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Булгартабак-холдинг АД-София (BTH)
Булгартабак-холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 29.06.2022 г. от 11:00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-06-2022 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: ЗСК-Лозово АД-Бургас (ZSK)
ЗСК-Лозово АД-Бургас представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 30.06.2022 г. от 11.00 часа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News