Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

22-10-2021 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Люк АДСИЦ-София (LUKE)
Люк АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2021г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-10-2021 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Ямболен АД-Ямбол (YAMB)
Ямболен АД-Ямбол  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2021г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-10-2021 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (HPLD)
Пълдин Холдинг АД-Пловдив  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2021г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-10-2021 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Руен Холдинг АД-Кюстендил (HRU)
Руен Холдинг АД-Кюстендил  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2021г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-10-2021 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Кооп-Юг АД-София (HUG)
Холдинг Кооп-Юг АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2021г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-10-2021 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (GPP)
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2021г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-10-2021 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ЗСК-Лозово АД-Бургас (ZSK)
ЗСК-Лозово АД-Бургас  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2021г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News