Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-07-2021 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (GPP)
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2021г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-07-2021 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (PPBG)
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2021г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-07-2021 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP)
Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2021г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-07-2021 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Декотекс АД-Сливен (DEX)
Декотекс АД-Сливен  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2021г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-07-2021 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Симат АД-Габрово (SIMT)
Симат АД-Габрово  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2021г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-07-2021 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (SLB)
Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2021г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-07-2021 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Руен Холдинг АД-Кюстендил (HRU)
Руен Холдинг АД-Кюстендил  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2021г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-07-2021 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Катекс АД-Казанлък (KTEX)
Катекс АД-Казанлък  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2021г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News