Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

26-10-2020 - Вътрешна информация

Емитент: Вапцаров АД-София (4V4)
Уведомление за значително дялово участие - Кап Нор ЕООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-10-2020 - Вътрешна информация

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
Делта Кредит АДСИЦ издаде емисия корпоративни облигации.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-10-2020 - Вътрешна информация

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
На 22 октомври 2020 г. Делта Кредит АДСИЦ успешно пласира втора по ред корпоративна емисия облигации при условията на първично частно предлагане с ангажимент за последващо допускане на емисията до търговия на регулиран пазар в срок до 6 месеца.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-10-2020 - Вътрешна информация

Емитент: Българска роза АД-Карлово (4BH)
Българска роза АД отчита финансови резултати за м. септември 2020 г., с натрупване от началото на годината, както и прогнози за продажбите през м. октомври 2020 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News