Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

22-05-2020 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Марицатекс АД-Пловдив (4MJ)
Марицатекс АД-Пловдив представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 25.06.2020 г. от 13:00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2020 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Дружба АД-Разград (4DU)
Дружба АД-Разград представи копие от публикация на покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2020 г. от 14.00 часа в гр. Разград.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2020 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Интеркапитал груп АД-София (IGA)
Интеркапитал груп АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 24.06.2020 г. от 10.00 часа в гр. София, бул. Мария Луиза 9-11, ет. 5.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-05-2020 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Интеркапитал груп АД-София (IGA)
Интеркапитал груп АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА  на 24.06.2020 г. от 10.00 часа в гр. София, бул. Мария Луиза 9-11, ет. 5.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-05-2020 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2)
Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2020 г. от 09.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Шести септември 242.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News