Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

24-01-2020 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
Делта кредит АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2019г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-01-2020 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1)
Пълдин Холдинг АД-Пловдив  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2019г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-01-2020 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Ямболен АД-Ямбол (3YN)
Ямболен АД-Ямбол  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2019г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-01-2020 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO)
Кабиле-ЛБ АД-Ямбол  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2019г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-01-2020 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Артанес Майнинг Груп АД-София (ATZ)
В БФБ АД е постъпил отчет за четвърто тримесечие на 2019 г. от Артанес Майнинг Груп АД-София (ATZ).
Финансовият отчет може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
24-01-2020 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ-София (RRH)
В БФБ АД е постъпил отчет за четвърто тримесечие 2019 г. от Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ-София (RRH).
Финансовият отчет може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-01-2020 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ИнтерСтандартс АД-София (5I3)
ИнтерСтандартс АД-София  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2019г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-01-2020 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Люк АДСИЦ-София (5L2)
Люк АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2019г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-01-2020 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Тракийско пиво АД-Пазарджик (3TW)
Тракийско пиво АД-Пазарджик  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2019г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-01-2020 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Винзавод АД-Асеновград (4VA)
Винзавод АД-Асеновград  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2019г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-01-2020 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7)
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2019г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-01-2020 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO)
ЗСК-Лозово АД-Бургас  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2019г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News