Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

02-12-2019 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Булгартабак-холдинг АД-София (57B)
Булгартабак-холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2019г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
02-12-2019 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София (E1D)
Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2019г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
02-12-2019 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Север Холдинг АД-София (6S8)
Север Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2019г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News