Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

22-05-2020 - Вътрешна информация

Емитент: Българска роза АД-Карлово (4BH)
Българска роза АД отчита продажби за месец април 2020 година в размер на 215 хил.лв. и с натрупване от началото на годината 1214 хил.лв. Българска роза АД обявява неокончателен финансов резултат за м. април 2020 година –  загуба в размер на 59 хил.лв. и с натрупване от началото на годината - печалба 13 хил.лв. Българска роза АД обявява прогнози за продажбите през месец май 2020 година в размер на 120 хил. лв. и с натрупване от началото на годината 1334 хил.лв.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News