Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-05-2019 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Катекс АД-Казанлък (5KTE)
Катекс АД-Казанлък представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 28.06.2019 г. от 11.00 часа в гр. Казанлък ул."Маньо Стайнов" №4.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2019 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: София Хотел Балкан АД-София (3ZB)
София Хотел Балкан АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 28.06.2019 г. от 11.00 ч. в гр. София пл. „Св. Неделя“ № 5, хотел „София Хотел Балкан”, зала „Рила“.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2019 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Север Холдинг АД-София (6S8)
Север Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 24.06.2019 г. в гр.Варна, район Одесос, ул."Димитър Станчев" №6, ап.1
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-05-2019 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3)
Златен лев Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 25.06.2019 г. от 11.00 часа в гр. София,  ул. “Венера” № 5, хотел „Триада”, „Конферентна зала” № 2.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-05-2019 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD)
Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 28.06.2019 г. от 10.00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-05-2019 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
Захарни заводи АД-Горна Оряховица представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 21.06.2019 г. от 11.00 часа в гр. Горна Оряховица, ул.Свети княз Борис I №29.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-05-2019 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2)
Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 27.06.2019 г. от 09.00 часа в гр. Пловдив, бул. Шести септември 242.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2019 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7)
Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 28.06.2019 г. от 09.00 часа в  гр. София, бул. "Патриарх Евтимий" 22.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2019 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2)
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 24.06.2019 г. от 10.00 часа в гр. София, бул.Тодор Александров 73.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2019 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Винзавод АД-Асеновград (4VA)
Винзавод АД-Асеновград представи копие от публикация на покана за свикване на извънредно ОСА на 27.06.2019 г. от 16.00 часа в гр. Асеновград, бул.България 75.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2019 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Вега АД-Плевен (4V8)
Вега АД-Плевен представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 21.06.2019 г. от 13.00 часа в  Плевен, Западна индустриална зона, Административна сграда на Кайлъка ресурс АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News