Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

22-03-2019 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Ямболен АД-Ямбол (3YN)
Ямболен АД-Ямбол публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-03-2019 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Винзавод АД-Асеновград (4VA)
Винзавод АД-Асеновград публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-03-2019 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9)
Руен Холдинг АД-Кюстендил публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-03-2019 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ТК-ХОЛД АД-София (T24)
ТК-ХОЛД АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-03-2019 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T)
Зенит имоти АДСИЦ-София публикува Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-03-2019 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3)
Златен лев Холдинг АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-03-2019 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Тракийски памук АД-Стара Загора (4TP)
Тракийски памук АД-Стара Загора публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-03-2019 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Марицатекс АД-Пловдив (4MJ)
Марицатекс АД-Пловдив публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News