Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

20-06-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Интерскай АД-Лесново (N0K)
Интерскай АД-Лесново представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно ОСА, което ще се проведе на 05.08.2018 г. от 13:00 часа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-06-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (5BI)
Бианор Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 24.07.2018 г. от 11:00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News