Секцията “Пазарна статистика” съдържа статистическа информация за търговията на Алтернативния пазар, организиран от „БФБ-София“ АД за даден период.

Справките предоставят данни на месечна база за броя регистрирани емисии, изтъргуваните лотове, реализирания оборот и пазарната капитализация (в лв.) на всеки сегмент.

Отрасловата статистика предоставя информация за изтъргувания обем, реализирания оборот и броя сключени сделки с акции на дружества в зависимост от отрасловата им принадлежност (по КИД-2008) през последните 365 дни.