Данни за текущата сесия

1 418 509.72 BGN Данни за оборота
1 266 683.72 BGN Сегмент акции
151 826.00 BGN Сегмент за ДСИЦ
23 Брой сделки
454 840 Изтъргувани лотове
18 802 996 536.15 BGN Пазарна капитализация

Търговия


Новини


Емитенти и емисии


борсови новини

Дружества регистрирани на Алтернативен пазар на Българска фондова борса, които към 03.08.2023 г. не са разкрили публично уведомление за финансовото си състояние към първо шестмесечие на 2023 г.
Дружества регистрирани на Алтернативен пазар на Българска фондова борса, които към 11.05.2023 г. не са публикували пред обществеността годишен финансов отчет за дейността за 2022 г.
Списък на емитенти и медиите, в които разкриват регулирана информация към 01.09.2023 г.

връзки