Секция "Информационни услуги" съдържа описание на предлаганите от БФБ-София услуги, свързани с разпространението на информация за търговията на финансовите инструменти, допуснати до търговия на Алтернативния пазар BaSE.