Графичният оператор е онлайн-базирано приложение, което позволява да се създават и разглеждат различни по вид и времеви обхват графики на движение на цените на определена емисия или борсов индекс. За използване на графичния оператор е нужен съвременен браузър и интерпретатор на JAVA.

Към Графичния оператор