Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив

Дата на ОСА: 07.07.2022
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:
Дневен ред