Пловдив Тех Парк АД-Пловдив

Дата на ОСА: 30.06.2021
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:
Дневен ред