БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София

Дата на ОСА: 11.07.2022
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:
Дневен ред