Адванс Екуити Холдинг АД-София /в ликвидация/

Дата на ОСА: 28.06.2022
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:
Дневен ред