Бряст-Д АД-Добрич

Дата на ОСА: 31.07.2020
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:
Дневен ред
Дневен ред