Документи от ОСА на Костенец-ХХИ АД-Костенец

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 26.07.2018
Покана за общо събрание на акционерите 12.07.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 12.07.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 07.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 07.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 07.06.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 01.09.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 01.09.2015
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 24.02.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 24.02.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 14.10.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 14.10.2014
Покана за общо събрание на акционерите 03.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 03.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 18.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 18.06.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 08.01.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 08.01.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 24.10.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 24.10.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 04.09.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 21.08.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 19.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 19.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 14.07.2011
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 11.03.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 11.03.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 01.03.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 01.03.2011
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2010
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 05.11.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 05.11.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 03.10.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 03.10.2008
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 30.05.2008