Котлостроене АД-София

Дата на ОСА: 12.12.2019
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:
Дневен ред