В секцията се публикува информация за основните показатели на БФБ-София на годишна база като:
  • Стойности на борсовите индекси към края на годината;
  • Реализирани обороти по видове пазари;
  • Средно-дневни стойности на търговията;
  • Пазарна капитализация по пазари;
  • Съотношение към макро-икономически показатели;
  • Търговска активност на инвестиционните посредници и др.
Годишна статистика 2013 г.
 Годишна статистика 2012 г.
Годишна статистика 2011 г.
Годишна статистика 2010 г.
Годишна статистика 2009 г.
Годишна статистика 2008 г.