Данни за текущата сесия

145.18 BGN Данни за оборота
145.18 BGN Сегмент акции
0.00 BGN Сегмент за ДСИЦ
1 Брой сделки
244 Изтъргувани лотове
14 722 949 440.08 BGN Пазарна капитализация

Търговия


Новини


Емитенти и емисии


борсови новини


връзки