Current session data

0.00 BGN Daily Turnover
0.00 BGN Equities Segment
0.00 BGN SPVs Segment
0 Number of Trades
0 Number of Lots
18 642 437 309.75 BGN Market Capitalization

Trading


News


issuers


exchange news

Дружества регистрирани на Алтернативен пазар на Българска фондова борса, които към 11.05.2023 г. не са не са разкрили публично уведомление за финансовото си състояние към първо тримесечие на 2023 г.
Дружества регистрирани на Алтернативен пазар на Българска фондова борса, които към 11.05.2023 г. не са публикували пред обществеността годишен финансов отчет за дейността за 2022 г.
Списък на емитенти и медиите, в които разкриват регулирана информация към 01.03.2023 г.

links